Assist Assurantie Disclaimer

   Assist Assurantie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens zoals
   vermeld op deze site. Men dient er rekening mee te houden dat de gegevens
   uitsluitend een informatief karakter hebben en daarom niet altijd volledig zijn
   weergegeven.
   Ondanks het feit dat wij onze website zo actueel mogelijk houden kan het op enig
   moment zo dat de gegevens als gevolg van actuele ontwikkelingen niet up-to-date
   zijn.

   Assist Assurantie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar
   wordt verwezen.

   Hoewel Assist Assurantie alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van
   gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen
   aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line
   verzending van gegevens door gebruikers van deze website.